9:39 06/01/2015
Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo (IPP) là một chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được Chính Phủ Việt Nam và Phần Lan đồng tài trợ
15:42 06/06/2013
Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2013, tại Khách sạn Havana, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung” do Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung chủ trì; Tỉnh ủy - UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung tổ chức.
11:15 28/07/2012
Ngày 2.8.2012, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đính sẽ diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung” do Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng với Ban Điều phố vùng duyên hải miền Trung, Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung tổ chức.