14:13 03/05/2012
Cỡ chữ

TS. Trần Du Lịch

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Tư vấn liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung

 

Nhóm Tư vấn liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung do Tổ Điều phối Vùng thành lập tháng 5.2011, do TS. Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh làm Trưởng Nhóm, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng làm thường trực. Nhóm được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổ Điều phối Vùng về các hoạt động liên quan đến liên kết phát triển Vùng.

Sau một năm hoạt động đã đạt được một số kết quả và còn những tồn tại hạn chế sau đây:

1. Những kết quả đạt được:

1.1. Giúp Tổ Điều phối Vùng xây dựng tổ chức và cơ chế ban đầu cho hoạt động liên kết Vùng:

- Ngay từ khi thành lập Nhóm tư vấn đã khẩn trương và tích cực chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo Khoa học “Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Tại Hội thảo này, lãnh đạo 7 tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung gồm Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã ký biên bản cam kết với 09 nội dung liên kết phát triển.

- Đã đề nghị và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để Tổ Điều phối Vùng thành lập ”Quỹ Nghiên cứu Phát triển Miền Trung”. Quỹ do ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

- Đã đề nghị và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để Tổ Điều phối Vùng thành lập Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển Miền Trung (bước đầu có 03 biên chế) trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Đây là cơ quan thường trực của Nhóm Tư vấn trực tiếp triển khai các hoạt động liên kết phát triển Vùng.

1.2 Tổ chức thành công 03 Hội thảo khoa học với các chủ đề: Liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung (tháng 7.2011, tại Đà Nẵng), Liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung (tháng 12.2011, tại Phú Yên) và Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung (tháng 4.2012, tại Huế); Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch tổ chức 01 cuộc Toạ đàm chuyên đề du lịch (tháng 11.2011, tại Hà Nội).

Các Hội thảo khoa học đã thu hút được sự quan tâm chú ý của các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ Ngành Trung ương; Lãnh đạo chủ chốt (phần lớn là Bí thư, chủ tịch UBND) các tỉnh duyên hải miền Trung; Lãnh đạo các địa phương lân cận; các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý... Tại mỗi cuộc hội thảo đều tổ chức cho các chủ thể có liên quan (cơ quan, doanh nghiệp) ký kết các biên bản họp tác nhằm tạo sự liên kết bước đầu về lĩnh vực du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.

1.3. Đã đề xuất, triển khai xây dựng và chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Vùng duyên hải miền Trung với tên miền Việt Nam: www.vietccr.vn và tên miền Quốc tế: www.vietccr.com. Xây dựng dự thảo Logo Vùng duyên hải miền Trung.

1.4. Chủ biên và đề nghị Tổ Điều phối Vùng, Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung xuất bản sách ”Liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung” trên cơ sở các tham luận khoa học có chất lượng, giá trị tại 03 kỳ Hội thảo.

1.5. Tổ chức khảo sát thực tiễn tình hình kinh tế-xã hội 7 tỉnh miền Trung và một số cơ sở kinh tế, giáo dục đào tạo của Vùng nhằm nắm bắt bước đầu tình hình thực tiễn, các yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai nội dung liên kết phát triển.

1.6. Tổ chức huy động đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tham gia vào các hoạt động liên kết phát triển Vùng. Cho đến nay đã có hơn 80 lượt chuyên gia tham gia vào các hoạt động khoa học (hội thảo và nghiên cứu).

1.7. Chuẩn bị kế hoạh hoạt động năm 2012 trình Tổ Điều phối Vùng phê duyệt.

Nguyên nhân đạt được kết quả:

+ Có sự đồng thuận cao và hỗ trợ tích cực của các địa phương trong vùng, nhất là các đồng chí  Lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành;

+ Có sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tổ Điều phối Vùng, mà trực tiếp là đồng chí Tổ trưởng Nguyễn Bá Thanh.

+ Có được cơ quan thường trực là Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng, với đội ngũ cán bộ trí tuệ và tâm huyết với công việc.

+ Có sự hỗ trợ tài chính cần thiết, kịp thời của của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung, mà nòng cốt vận động tài trợ là BIDV, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV.

+ Có sự tham gia đóng góp nhiệt tình của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa  học ở Trung ương và địa phương; có sự động viên kịp thời của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao ở Trung ương như đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng...

+ Có phương pháp tiếp cận và lựa chọn vấn đề đúng để từng bước triển khai thực hiện; tiết kiệm được quỹ thời gian.

2. Những tồn tại, hạn chế:

2.1. Từ 9 nội dung liên kết mà lãnh đạo 7 địa phương ký kết ngày 15.7.2011 đến nay Nhóm Tư vấn chưa cụ thể hoá thành các kế hoạch cụ thể, xác định lộ trình và cách thức thực hiện cho từng nội dung để tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Tổ Điều phối Vùng và Lãnh đạo các địa phương thực hiện các nội dung liên kết; hoạt động của Nhóm còn lúng túng.

2.2. Chưa xây dựng kế hoạch và triển khai việc điều phối, theo dõi hỗ trợ thực hiện các cam kết mà các đơn vị đã ký kết tại các cuộc Hội thảo.

3.3. Ngoài việc phục vụ cho các cuộc hội thảo và toạ đàm, chưa triển khai nghiên cứu các đề án chuyên đề phục vụ cho từng lĩnh vực liên kết.

3.4. Chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia tư vấn nòng cốt, thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng tư vấn.

Nguyên nhân :

+ Về khách quan, do thời gian còn ngắn, công việc mới mẻ; các địa phương chưa chủ động đề xuất các vấn đề liên quan đến liên kết phát triển Vùng đang đặt ra ở từng địa phương.

+ Về chủ quan, Nhóm Tư vấn chưa dành quỹ thời gian cần thiết cho công việc, nhất là Nhóm trưởng; chưa chủ động nối kết hoạt động với các cơ quan thường trực liên kết của các địa phương (sở Kế hoạch và Đầu tư) để nắm bắt vấn đề tham mưu cho Tổ Điều phối Vùng; mọi hoạt động chủ yếu dựa vào Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, chưa phát huy trí tuệ của các chuyên gia độc lập trong công tác tư vấn chiến lược.

3. Kế hoạch hoạt động trong năm 2012 và 2013:

3.1. Tổ chức Hội thảo khoa học ”Về kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung” tại thành phố Quy Nhơn vào tháng 8/2012 cùng với dịp Lễ hội Festival Võ thuật Quốc tế Bình Định 2012.

3.2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung giữa các doanh nghiệp du lịch; liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề và các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở y tế, các Ban Quan lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trong Vùng duyên hải miền Trung.

3.3. Phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung tổ chức chương trình Xúc tiến Đầu tư Du lịch Vùng duyên hải miền Trung, dự kiến vào cuối tháng 11/2012.

3.4. Phối hợp với Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung hoàn thành 02 Đề tài khoa học ”Liên kết đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh duyên hải miền Trung” và ”Về kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung” trong năm 2012.

3.5. Tổ chức 02 Hội thảo khoa học tiếp theo trong năm 2013 với chủ đề do các địa phương (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa) đăng cai tổ chức.

3.6. Đề nghị Tổ Điều phối Vùng bổ sung, kiện toàn Nhóm Tư vấn liên kết phát triển Vùng (danh sách đề nghị đính kèm). 

3.7. Tổ chức họp Nhóm Tư vấn nòng cốt (sau khi được Tổ Điều phối Vùng cho phép bổ sung) thảo luận và đề ra chương trình hoạt động trung hạn và dài hạn của Nhóm; xác định các vấn đề cần tổ chức nghiên cứu, kể cả các vấn đề mang tính dài hạn; tư vấn chiến lược.

3.8. Cùng với Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển miền Trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất Vùng duyên hải miền Trung và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Vùng duyên hải miền Trung.

4. Kiến nghị :

4.1. Đề nghị Tổ Điều phối Vùng chấp thuận và có thư mời chính thức các chuyên gia tham gia nòng cốt của Nhóm tư vấn (danh sách đề nghị đính kèm) và đề nghị đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó, Lãnh đạo Quỹ chủ trì buổi họp Nhóm vào thời gian thích hợp (tại Đà Nẵng khoảng giữa tháng 5.2012).

4.2. Xác định chính thức ”Trung tâm Tư vấn Nghiên cứu Phát triển miền Trung” là cơ quan thường trực của Nhóm Tư vấn và ban hành Quy chế hoạt động.

4.3. Đề nghị Lãnh đạo các địa phương chủ động nêu các yêu cầu cần nghiên cứu nhằm hỗ trợ cho các địa phương để Nhóm Tư vấn có kế hoạch tổ chức thực hiện; chỉ đạo cơ quan thường trực của địa phương tích cực hơn trong việc phối hợp với Nhóm Tư vấn trong công tác thông tin và các hoạt động liên kết của Vùng.

Trên đây là những kết quả hoạt động của Nhóm Tư vấn trong nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổ Điều phối Vùng trong một năm qua và kế hoạch hoạt động trong năm 2012 và 2013.

Trân trọng báo cáo./.

 

(Báo cáo tại Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động liên kết vùng duyên hải miền Trung)