16:59 08/02/2014
Cỡ chữ

Địa điểm tổ chức: Khu Nghỉ dưỡng Sao Việt, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Thời gian 1 ngày, ngày 29 tháng 3 năm 2014

Nội dung chương trình Hội thảo chi tiết file Ke-hoach-Hoi-thao-thuy-san-tinh-PhuYen.PDF đính kèm:

Bài liên quan: