9:44 01/04/2013
Cỡ chữ

Nguồn viện trợ này đến từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF)-một quỹ tín thác do Ngân hàng Thế giới quản lý nhằm hỗ trợ giải quyết sáu lĩnh vực môi trường quan trọng bao gồm: Đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, vùng biển quốc tế, suy giảm ô zôn, suy thoái đất và ô nhiễm hữu cơ kéo dài.

Ban Giám đốc Điều hành Nhóm Ngân hàng Thế giới ngày 29/3 đã phê duyệt một khoản viện trợ bổ sung trị giá 6,5 triệu USD cho dự án phát triển bền vững các nguồn tài nguyên ven biển của Việt Nam.

Nguồn viện trợ này đến từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF)-một quỹ tín thác do Ngân hàng Thế giới quản lý nhằm hỗ trợ giải quyết sáu lĩnh vực môi trường quan trọng bao gồm: Đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, vùng biển quốc tế, suy giảm ô zôn, suy thoái đất và ô nhiễm hữu cơ kéo dài.

Dự án ban đầu, với nguồn vốn 100 triệu USD từ tín dụng của Hiệp hội Phát triển quốc tế-IDA, được Ngân hàng Thế giới phê duyệt ngày 10/5/2012 gồm bốn hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế để quản lý thủy sản bền vững; thực hành nuôi trồng thủy sản tốt; quản lý bền vững nghề đánh bắt thủy sản gần bờ; quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

Dự án được triển khai tại tám tỉnh là Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Khoản viện trợ bổ sung từ GEF sẽ tài trợ quy hoach liên ngành cho các khu vực ven biển và đồng quản lý khai thác thủy sản gần bờ. Khoản viện trợ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 140 cộng đồng ngư dân nghèo ở 8 tỉnh trong việc lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven biển, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng cường quản lý bền vững nghề cá ven biển trong vùng dự án.

 

(Theo Vietnam+)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
51.154 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
24.616 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.135 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
22.592 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.214 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
16.662 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p