11:03 15/07/2015
Cỡ chữ

Nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức quản lý về du lịch, cán bộ, nhân viên thuộc các Ban Quản lý khu du lịch, Ban Quản lý di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch. Đồng thời, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đáp ứng nhu cầu lao động cho các dự án du lịch đang triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2015 - 2020. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2015 - 2020.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch trong tỉnh triển khai thực hiện có kết quả Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, định hướng mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu địa phương, xu thế phát triển du lịch của quốc gia, khu vực và quốc tế.

(Theo http://www.binhthuan.gov.vn/)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
53.847 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.746 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.942 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.288 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
20.112 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.236 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p