15:48 02/05/2012
Cỡ chữ

Trần Bắc Hà

Chủ tịch HĐQT BIDV - Chủ tịch HĐQL Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung

 

Trong 1 năm triển khai các nội dung liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung và chương trình kế hoạch hành động của Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ thiết thực cho quá trình liên kết phát triển Vùng. Để tiếp tục cụ thể hóa các nội dung liên kết của Biên bản cam kết ký ngày 15/07/2011 giữa các địa phương trong Vùng về hợp tác trong lĩnh vực huy động vốn đầu tư và phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; BIDV phối hợp với Nhóm tư vấn, Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung đề xuất tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư du lịch cho Vùng duyên hải miền Trung, cụ thể như sau:

Trong 1 năm triển khai các nội dung liên kết phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung và chương trình kế hoạch hành động của Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ thiết thực cho quá trình liên kết phát triển Vùng. Để tiếp tục cụ thể hóa các nội dung liên kết của Biên bản cam kết ký ngày 15/07/2011 giữa các địa phương trong Vùng về hợp tác trong lĩnh vực huy động vốn đầu tư và phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; BIDV phối hợp với Nhóm tư vấn, Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung đề xuất tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư du lịch cho Vùng duyên hải miền Trung, cụ thể như sau:

I. Cơ sở của đề xuất:

1. Báo cáo của Nhóm tư vấn đã chỉ ra: “Bên cạnh những thành tựu ngành du lịch các địa phương trong Vùng đã đạt được, sự phát triển của ngành du lịch vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng”. Cụ thể một số nội dung như: (i) Tích lũy đầu tư nhỏ, hiệu quả đầu tư chưa cao; sản phẩm du lịch chưa phong phú.

(ii) Vốn đầu tư phần lớn mới chỉ tập trung vào dịch vụ lưu trú; còn các loại dịch vụ khác như lữ hành, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí chưa được đầu tư đáng kể.

(iii) Các sản phẩm du lịch chủ lực của các địa phương còn trùng lắp, đơn điệu, thiếu các dịch vụ đi kèm, nhất là dịch vụ vui chơi giải trí có chất lượng quốc tế.

2. Nhu cầu về vốn cho phát triển du lịch của Vùng là rất lớn: để hoàn thành các mục tiêu đề ra là phát triển du lịch Vùng nhanh và bền vững, đưa du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng, đồng thời đạt được các chỉ tiêu số lượng khách quốc tế, trong nước đến năm 2015 tăng 1,4 - 1,5 lần so với năm 2010, thu nhập từ du lịch đến năm 2015 tăng khoảng 2 lần so với năm 2010 cho du lịch của Vùng… thì yêu cầu đặt ra là cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau với những phương thức đa dạng và linh hoạt. Bên cạnh những giải pháp mang tính vĩ mô của Nhà nước, Vùng cũng phải có các hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư phù hợp với các biện pháp thu hút vốn.

3. Các hoạt động liên kết để phát triển đã được các địa phương thống nhất, trong đó có hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Biên bản cam kết liên kết phát triển giữa các địa phương trong Vùng ký kết ngày 15/07/2012 trong khuôn khổ Hội thảo liên kết phát triển lần thứ I tại Đà Nẵng đã nêu rõ 9 nội dung thực hiện liên kết, trong đó có: (i) Hợp tác trong việc huy động vốn đầu tư và xây dựng cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển chung của Vùng. (ii) Phối hợp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và trong phát triển, quảng bá văn hóa toàn Vùng. Tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư du lịch theo như đề xuất chính là việc cụ thể hóa, hiện thực hóa các nội dung liên kết đã cam kết.

4. Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới cũng cho thấy: Để có được sự thành công của ngành du lịch, bên cạnh những yếu tố thuận lợi về tài nguyên du lịch, di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thì luôn luôn cần sự đầu tư nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch… Các nước luôn chú trọng xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào ngành du lịch từ tất cả các thành phần kinh tế; mở cửa, thu hút đầu tư để đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho du lịch như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu giải trí; phát huy sự năng động trong đầu tư của các thành phần để kết nối các hoạt động phục vụ du lịch như giao thông, thương mại, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ…

5. Với vai trò là định chế tài chính hàng đầu trong hệ thống, có uy tín trong quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời là lãnh đạo một số hiệp hội các nhà đầu tư khu vực (AVIC, AVIL, AVIM), BIDV có khả năng hỗ trợ tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư thông qua việc truyền tải thông tin và khả năng kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm tổ chức các hội nghị xúc tiến tầm cỡ quy mô quốc gia và khu vực, BIDV sẽ phối hợp với Tổ tư vấn, Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung, các địa phương trong Vùng tổ chức thành công, đem lại hiệu quả thiết thực cho quá trình phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Vùng.

II. Nội dung Chương trình đề xuất

Trên cơ sở các phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất Tổ điều phối Vùng xem xét thông qua chủ trương Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung phối hợp BIDV tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch cho Vùng, với các nội dung dự kiến như sau:

1. Tên chương trình: Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch 7 tỉnh duyên hải miền Trung.

2. Quy mô: Có sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc gia và quốc tế.

3. Cơ quan tổ chức: Tổ điều phối Vùng duyên hải miền Trung, Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, UBND TP Đà Nẵng.

4. Nội dung chương trình dự kiến kêu gọi đầu tư chính tập trung vào các lĩnh vực chính phục vụ phát triển du lịch trên cơ sở tiềm năng của Vùng, bao gồm:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch của Vùng.

- Mở rộng không gian du lịch của Vùng.

- Phát triển sản phẩm, dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Hội nghị cũng sẽ ghi nhận các ý kiến, các đề xuất, giải pháp của các bên tham gia Hội nghị (các cơ quan quản lý, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp…) để thúc đẩy hoạt động đầu tư du lịch tại các địa phương Vùng duyên hải miền Trung.

5. Thời gian tổ chức: Trong Quý IV/2012 (dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12/2012). Chương trình sẽ nằm trong chuỗi các sự kiện: (i) Hội nghị hợp tác đầu tư Việt - Lào, (ii) Hội thảo xúc tiến Thương mại - Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc Trung Nam.

6. Địa điểm tổ chức: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

7. Thành phần: dự kiến 350 - 400 đại biểu, bao gồm:

- Lãnh đạo các địa phương của Vùng duyên hải miền Trung

- Đại diện Bộ, Ngành Trung ương (Bộ KH và ĐT, Bộ VH-TT-DL, Bộ GTVT, Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch…).

- Các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực du lịch (lữ hành, khách sạn…), các hiệp hội du lịch, vận tải.

- Các nhà tài trợ: các định chế tài chính, các quỹ đầu tư quan tâm đến đầu tư vào lĩnh vực du lịch của Vùng.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương, địa phương.

III. Đề xuất các nội dung chuẩn bị triển khai

Để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả, chúng ta cần phải nhìn nhận thực trạng chung trong công tác xúc tiến đầu tư tại các địa phương giai đoạn vừa qua. Hoạt động xúc tiến đầu tư nổi lên 3 vấn đề cơ bản đó là: (i) Xây dựng quảng bá hình ảnh, (ii) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, (iii) Triển khai dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, công tác xúc tiến đầu tư vừa qua hầu hết chỉ dừng lại ở việc mời gọi nhà đầu tư vào, còn chăm sóc nhà đầu tư trong suốt quá trình họ đến với địa phương lại làm chưa tốt; tại các địa phương còn thiếu và yếu về mọi mặt từ hạ tầng kỹ thuật đến các dịch vụ đi kèm phục vụ cho nhà đầu tư; nhiều địa phương lại không mấy coi trọng vấn đề chăm sóc và theo dõi năng lực nhà đầu tư…

Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số điểm trong công tác chuẩn bị triển khai, nội dung tuy không mới nhưng vẫn rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay:

(1) Về chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch từng tỉnh: mỗi địa phương phải chủ động xây dựng hình ảnh đặc thù phù hợp với từng đối tượng, từng thị trường cụ thể tập trung khả năng cạnh tranh của địa phương. Đồng thời, trong chiến lược, quy hoạch và các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ phát triển du lịch của mỗi tỉnh cần tham khảo và lồng ghép với các tỉnh khác trong Vùng; phát huy hợp lý kinh nghiệm của nhau nhưng đồng thời hạn chế sự ghanh đua, trùng lắp, sao chép giữa các tỉnh. Quy hoạch phát triển du lịch của mỗi tỉnh cần phải được tham vấn ý kiến các tỉnh khác trong Vùng trong mối quan hệ tương quan với quy hoạch phát triển du lịch của Vùng. Có những nội dung, các địa phương phải phối hợp nghiên cứu, đề xuất, triển khai như việc kết nối các đường bay quốc tế và trong nước.

(2) Vùng cần tiếp tục đẩy mạnh cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch của Vùng và của từng tỉnh/thành trong Vùng, cũng như cần giới thiệu rộng rãi về điều kiện về cơ sở hạ tầng, tình hình thị trường, giới thiệu một điểm đến lâu dài, ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài.

(3) Tiếp tục triển khai tốt, nhân rộng đề án cơ chế “Một cửa liên thông” về cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài, đáp ứng các yêu cầu nhanh, công khai, minh bạch.

(4) UBND các tỉnh/thành cần phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhanh các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng nhằm giúp các dự án triển khai nhanh chóng, góp phần giải ngân vốn đã đăng ký.

(5) Đại diện lãnh đạo địa phương cần duy trì các cuộc tiếp xúc, giao lưu hằng năm với các doanh nghiệp, qua đây tháo gỡ những vướng mắc trong thu hút đầu tư vào địa phương. Từng tỉnh/thành trong Vùng cần tiếp tục rà soát và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không triển khai đúng tiến độ cam kết với địa phương.

(6) Cùng với việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư như đề xuất, Vùng cần chủ động xem xét tổ chức hội thảo, giới thiệu thông tin về tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư tại một số nước trọng điểm về du lịch.

 

(Báo cáo tại Hội nghị sơ kết một năm liên kết phát triển vùng duyên hải miền Trung)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
1.750 lượt xem - 15.10.2015 : 16:55p
2.823 lượt xem - 22.07.2013 : 14:08p
2.613 lượt xem - 25.06.2013 : 9:13p
4.006 lượt xem - 04.12.2012 : 11:27p
4.464 lượt xem - 12.07.2012 : 9:57p
3.138 lượt xem - 16.05.2012 : 10:00p
Tin đọc nhiều
52.370 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.214 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.565 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.032 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.588 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.012 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p