8:50 06/11/2015
Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về điều tra tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc điều tra nhằm thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất để lập hồ sơ quản lý; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu; thống kê, xác định các giếng hiện không sử dụng, phải trám lấp theo quy định;  phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất và dự báo nhu cầu nước dưới đất cho các năm tiếp theo; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Theo đó, kế hoạch gồm 3 giai đoạn được triển khai từ tháng 10-2015 đến quý 4-2016 gồm: chuẩn bị, điều tra và sau điều tra. Sau đợt tổng điều tra, Sở sẽ nhận phiếu điều tra từ UBND quận, huyện, ghi mã phiếu điều tra, xử lý số liệu và lập báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất, số lượng giếng phải trám lấp; đề xuất các biện pháp bảo vệ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất…

NGỌC PHÚ

(Theo http://www.baodanang.vn)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
49.932 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
24.345 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
22.943 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
22.259 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
18.958 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
16.429 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p