8:33 01/08/2018
Cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2017, trong 10 năm qua, Quảng Nam đã thực hiện đầu tư công hơn 37 nghìn tỷ đồng vào khu vực nông thôn, tăng bình quân gần 17%/năm.

Cơ cấu đầu tư có sự thay đổi tích cực. Nếu như giai đoạn trước năm 2010, cơ cấu vốn đầu tư cho khu vực nông thôn chỉ chiếm dưới 75%/năm, thì từ năm 2011 đến nay, cơ cấu vốn đầu tư công cho khu vực nông thôn đều đạt 85%, riêng năm 2016 đạt mức cao nhất với 91% tổng vốn đầu tư công với gần 6 nghìn tỷ đồng. So với năm 2008, vốn đầu tư khu vực nông thôn năm 2017 tăng gấp 4 lần.

Từ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương hỗ trợ, kết hợp lồng ghép các nguồn vốn khác và vận động nguồn lục trong nhân dân, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn được tiếp tục đầu tư xây dựng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, vừa tạo sự khang trang, từng bước hiện đại hóa nông thôn. Đời sống cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt, năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 27,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần 3,6 lần so với năm 2008. Đến cuối năm 2017, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) toàn tỉnh là 13,11 tiêu chí/xã, có 71 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

(Theo http://www.quangnam.gov.vn/)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
49.901 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
24.328 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
22.935 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
22.244 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
18.945 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
16.419 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p