9:39 16/10/2015
Cỡ chữ

Đảng bộ thành phố Phan Thiết kiến nghị, đề xuất  có giải pháp phù hợp nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để đảm bảo huy động được các nguồn vốn, tỉnh cần triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương quy định để đẩy mạnh thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước. Thực hiện xã hội hóa đầu tư, đẩy mạnh việc tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những người xuất thân, hoặc có thân nhân đang sinh sống ở tỉnh Bình Thuận về đầu tư phát triển sản xuất và dịch vụ tại quê nhà với những cơ chế, chính sách ưu đãi thích hợp. Trong đó chú ý xác định danh mục các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng ở các ngành, lĩnh vực, địa phương cần phải đầu tư đến năm 2020 có thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư cho phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn lực xã hội.

Đối với vốn ngân sách tập trung: Cùng với ngân sách Trung ương, của tỉnh, cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và có các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Mở rộng việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, công trái kho bạc để huy động vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng trong trong tỉnh, đóng góp vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Về lâu dài để tạo nguồn thu ổn định cho chi đầu tư phát triển của địa phương, phải tạo mọi điều kiện và đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án lớn như Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Khu công nghiệp Hàm Kiệm, Tuy Phong, Sông Bình, Sơn Mỹ …

 Đối với nguồn vốn tín dụng: Áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng thông qua sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường bằng công cụ lãi suất tín dụng, hướng luồng vốn chảy vào các ngành, các lĩnh vực ưu tiên trong quá trình phát triển của tỉnh (công nghiệp chế biến nông thủy sản, khoáng sản, du lịch, hạ tầng kỹ thuật...). Đối với nguồn vốn nước ngoài gồm 2 nguồn chính là vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nguồn vốn nước ngoài có vai trò rất quan trọng, không những đáp ứng một lượng vốn đầu tư lớn cho kinh tế  mà còn tạo cơ hội để đổi mới công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật và mở rộng thị trường. Điều chỉnh cơ cấu thu hút đầu tư FDI phù hợp, hướng nguồn vốn FDI vào các lĩnh vực ưu tiên (nhiệt điện, công nghiệp chế biến, may mặc, du lịch, KCN-CCN...) để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư của tỉnh theo hướng giảm dần những dự án quy mô nhỏ, khoa học - công nghệ thấp, ưu tiên các dự án thuộc các ngành mũi nhọn, các dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh và có giá trị gia tăng cao. Khuyến khích các dự án có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh cho tỉnh và các dự án sản xuất hàng xuất khẩu.

 Về nguồn vốn đầu tư và sử dụng vốn đầu tư các công trình trọng điểm, kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí vốn bao gồm: nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA, trái phiếu Chính phủ, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, tín dụng ưu đãi Chính phủ, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm và giai đoạn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

 Rà soát, xây dựng danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn ODA để tìm kiếm, vận động các nhà tài trợ; đồng thời kiến nghị Trung ương ưu tiên vay vốn ODA để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh.

  Đề xuất Chính phủ ban hành và thực hiện các cơ chế để đẩy mạnh khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng giao thông, nhằm huy động vốn quay vòng để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông như bán quyền thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng cho phép các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong việc thu phí đường bộ để tạo vốn; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông… 

 CÔNG NAM (lược ghi)

(Theo http://www.baobinhthuan.com.vn)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
53.847 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.745 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.942 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.287 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
20.112 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.236 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p