10:02 07/05/2015
Cỡ chữ

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh trong giai đoạn 5 năm (2011 – 2015) có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu.

Tuy chịu nhiều tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa bắt đầu từ năm 2012 đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Cán cân thương mại quốc tế hàng năm luôn luôn xuất siêu, bình quân đạt từ 450 - 500 triệu USD/năm, 5 năm xuất siêu trên 2,32 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến đạt 5 tỷ 474 triệu USD, so với giai đoạn 2006 - 2010 tăng 93,5%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm là 11,81%.

Dự kiến cuối năm 2015, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 1 tỷ 252 triệu USD, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

(Theo http://www.khanhhoa.gov.vn/)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Tin mới hơn:
Cùng chuyên mục
2.026 lượt xem - 15.10.2015 : 16:49p
2.942 lượt xem - 04.05.2012 : 10:54p
2.890 lượt xem - 29.04.2012 : 16:57p
Tin đọc nhiều
51.209 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
24.624 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.145 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
22.612 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.224 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
16.672 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p