15:45 31/01/2012
Cỡ chữ

Năm 2011 ngoài tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, các tỉnh khu vực miền Trung còn phải đối phó với tình trạng khô hạn đầu năm, lũ lụt cuối năm. Tuy nhiên, phải ghi nhận sự cố gắng “vượt lên chính mình” của nhiều tỉnh thành miền Trung khi bên cạnh một số chỉ tiêu chưa chạm được mục tiêu tăng trưởng đề ra đầu năm, nhưng cũng có nhiều chỉ tiêu quan trọng “cán” đích dù có hơi vất vả, trong đó nổi lên là vấn đề an sinh xã hội, tiết kiệm, giảm chi tiêu công…

Đầu tiên là thành phố Đà Nẵng - “con rồng” của miền Trung, năm nay đã không thành công như mong muốn. Hầu hết các chỉ tiêu chưa chạm được đích. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố (GDP) năm 2011 chỉ tiêu đưa ra là 13,5%- 14,5% nhưng thực tế chỉ tăng 13%; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện trên 11.857 tỷ đồng, tăng 16,9% (chỉ tiêu 17- 18%). Tương tự giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 14.740 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên 1.436 triệu USD… Tuy nhiên các chỉ tiêu tiết kiệm, giảm chi tiêu công, thực hiện an sinh xã hội lại làm rất tốt. Như đảm bảo cắt giảm 685 tỷ đồng vốn đầu tư của 104 công trình; hỗ trợ thoát nghèo 8.131 hộ, cơ bản xóa hết hộ đặc biệt nghèo; giải quyết việc làm cho 3,3 vạn lao động…

Thừa Thiên Huế năm 2010 là năm bội thu khi 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch nhưng năm 2011 này có 4/14 chỉ tiêu không về được đích. Trong đó đáng quan  tâm nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) chỉ đạt 11,1% (chỉ tiêu 12,5%- 13%); giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng chỉ đạt 11,6% còn rất xa kế hoạch (16- 17%). Tuy nhiên điều đáng mừng là KNXK lại nhảy vọt, tăng trên 70%, đạt 376,9 triệu USD (kế hoạch 260 triệu USD); thu ngân sách trên 3.523 tỉ đồng, vượt 6,8%. Cả tỉnh cắt giảm đầu tư công, giãn tiến độ, ngừng khởi công 40 công trình, dự án trị giá 44 tỉ đồng, tiết kiệm chi thường xuyên 35 tỉ đồng khác; hộ nghèo chỉ còn 9,16%, giải quyết việc làm cho gần 17.000 lao động…

Tỉnh Khánh Hoà năm 2011, lên kế hoạch tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 12% nhưng thực tế chỉ đạt 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.710 USD(kế hoạch 1.800 USD);thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.215 tỷ đồng, còn rất xa so với kế hoạch là 9.250 tỉ đồng;tiến độ đầu tư các dự án ngoài ngân sách còn chậm; huy động vốn toàn xã hội đạt thấp; thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch... Tuy nhiên điều đáng mừng là mặc dầu chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng 16%; KNXK đạt 850 triệu USD, tăng 24,5% so với năm 2010.

Tỉnh Bình Định, năm 2011 cũng là năm đáng nhớ khi hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội thực hiện được đều còn xa… rất xa đích. Như GDP kế hoạch cả năm tăng trưởng phải đạt mức 12% nhưng nỗ lực hết sức cũng chỉ tăng được 10,3%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5% (kế hoạch 16,6%); Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 440,1 triệu USD (kế hoạch 460 triệu USD). Ngay chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 25.000 lao động cũng không thể vươn đến được…

Tương tự, tỉnh Quảng Nam có 5/15 chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 chưa hoàn thành, đó là: Tốc độ tăng trưởng GDP (kế hoạch 13,5% nhưng chỉ đạt 12,2%), giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, giá trị sản xuất ngành dịch vụ và tổng vốn đầu tư xã hội… Quảng Trị có 4/20 chỉ tiêu không về đích. Trong đó tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 9,6% (KH là 11-12%), giá trị SX công nghiệp - xây dựng tăng 14,7% (KH là 19,5-20%)… Tuy nhiên, điều đáng mừng là KNXK về đích an toàn, đạt 58,5/58 triệu USD, vượt 0,8% kế hoạch… Tỉnh Quảng Bình lại càng khó khăn hơn khi 4/17 chỉ tiêu không về đích. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) chỉ đạt 8,6%, trong lúc KH tăng 11-12%; Giá trị sản xuất công nghiệp kế hoạch là tăng 20% nhưng thực tế chỉ tăng 14,5%; KNXK đạt 150 triệu USD; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tổng đàn gia súc gia cầm giảm, nuôi trồng thủy sản phát triển chưa mạnh; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước; tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn ma túy, cờ bạc, lâm tặc… không giảm.

Ngay tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có nhiều kỳ vọng nhất miền Trung khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào hoạt động nên chỉ tiêu năm 2011 đều đưa rất cao. Nhưtốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 13,5-14% nhưng thực tế còn xa vời vợi, chỉ đạt 6,3%;tổng thu ngân sách trên 18.600 tỷ đồng, chỉ đạt 16.477 tỷ đồng; các chỉ tiêu quan trọng khác như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, giá trị kim ngạch xuất khẩu … đều thấp so với kế hoạch…

Hay Đắc Lắc, thủ phủ của Tây nguyên kết thúc năm 2011, nhiều chỉ tiêu cũng chỉ… gần chạm đích chứ không như mong đợi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) kế hoạch 13,8% chỉ đạt 13%; tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 700 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.513 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 17,82% …

Từ bài học của năm 2011, năm 2012 các tỉnh thành miền Trung- Tây nguyên đã rà soát mọi nguồn lực, đánh giá chính xác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đề ra những giải pháp rất quyết liệt để hy vọng rằng kết thúc năm 2012 sẽ đạt được những kết quả thắng lợi chứ không phải chỉ… gần chạm đích như năm 2011.

Như Thành phố Đà Nẵng, năm 2012, đặt chỉ tiêu phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GDP) tăng 13 – 13,5%. Tiếp tục lấy năm 2012 là “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội”; trong đó tập trung thực hiện tốt các Đề án phát triển dịch vụ và Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh TT- Huế, lấy năm 2012 là “Năm đô thị”, làm tốt công tác hạ tầng, đảm bảo đúng định hướng xây dựng tỉnh thành Thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2012 là 12,2- 12,5%; KNXK đạt 400 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên 5.000 tỉ đồng (tăng 53,4%). Khánh Hòa, chỉ dám hướng đến chỉ tiêu tăng GDP 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 21.800 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.651 tỷ đồng… Còn Bình Định, năm 2012 này UBND tỉnh nhắm đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu GDP đạt mức tăng trưởng 11%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 480 triệu USD...

Quảng Trị, Quảng Bình thì đặt chỉ tiêu khiêm tốn hơn. Năm 2012, Quảng Bình chỉ nhắm đến chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 8,5- 9%, còn Quảng Trị là 10%; thu nhập bình quân đầu người của Quảng Bình là 19- 20 triệu đồng còn Quảng Trị là 26,5 triệu đồng… Tổng KNXK của Quảng Trị phấn đấu đạt 67 triệu USD còn Quảng Bình là 145 triệu USD…

Quảng Ngãi dù có Khu kinh tế Dung Quất, với nhà máy lọc dầu đang đi vào vận hành tốt nhưng năm 2012, tỉnh cũng không đề ra chỉ tiêu quá cao mà chỉ đề ra tốc độ tăng trưởng GDP đạt 10-12%; GDP bình quân đầu người 1.694USD/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,54%; giải quyết việc làm mới cho 37.000 lao động, tăng 4,2%.

Đắc Lắc, “con hổ” của Tây nguyên có lẽ năm 2012 đánh giá phục hồi nền kinh tế tốt hơn cả nên đưa mức tăng trưởng kinh tế lên 13 – 14%. Trong đó ngành công nghiệp – xây dựng tăng 22 – 23%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 – 27 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trên 700 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên 4.200 tỷ đồng…

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, mỗi một tỉnh thành khu vực miền Trung đều đề ra những giải pháp tích cực; xây dựng những chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng điểm… Tuy nhiên đều dễ nhận thấy nhất trong năm 2012 này là địa phương nào cũng hướng đến mục tiêu cao nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý…; xác định năm 2012 có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2011 – 2015. Vì vậy, các tỉnh thành đều hướng trọng tâm ưu tiên là kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường giá cả, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu tư, kinh doanh của DNNN... bảo đảm an sinh xã hội; quyết tâm vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay.

 

(Theo Báo Công Thương)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
2.147 lượt xem - 15.10.2015 : 16:49p
2.229 lượt xem - 07.05.2015 : 10:02p
3.037 lượt xem - 04.05.2012 : 10:54p
2.997 lượt xem - 29.04.2012 : 16:57p
Tin đọc nhiều
52.370 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.214 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.565 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.032 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.588 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.012 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p