8:33 01/06/2015
Cỡ chữ

Với những nỗ lực đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian qua, chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điều đó được thể hiện rõ nét qua kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 mà Quảng Nam đã đạt được, từ vị trí 27 trong bảng xếp hạng PCI 2013, Quảng Nam đã tăng hạng vượt bậc, xếp 14/63 tỉnh, thành và đứng thứ 4 trong Vùng Duyên hải Miền Trung. Phóng viên Cổng TTĐT tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Hùng – Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh xoay quanh vấn đề này.

PV: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Chỉ số PCI năm 2014, và tỉnh ta đã có sự tăng hạng vượt bậc so với năm 2013. Xin ông cho biết những kết quả cụ thể Quảng Nam đã đạt được, và đánh giá như thế nào về kết quả này, thưa ông?

 Ông Võ Văn Hùng: Theo kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 do VCCI công bố thì chỉ số PCI Quảng Nam năm 2014 có điểm tổng hợp là 59,97 điểm và xếp thứ 14/63 trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành trong cả nước; xếp vị thứ 4/12 tỉnh, thành trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà Nẵng, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế). Như vậy, so với năm 2013 thì vị trí xếp hạng PCI của Quảng Nam đã có sự tăng trưởng 13 bậc. Trong 10 chỉ số thành phần, Quảng Nam có 05 chỉ số tăng điểm và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận có những dấu hiệu tiến bộ tích cực, đó là: Chỉ số gia nhập thị trường, tính minh bạch, đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý. Đặc biệt, 03 chỉ số gia nhập thị trường, đào tạo lao động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2013 của tỉnh giảm thì đến năm 2014 đã có sự tiến bộ rõ rệt, cụ thể như sau: Năm 2014 dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 1.32 điểm  so năm 2013, đào tạo lao động tăng 1.00 điểm, gia nhập thị trường tăng 0.28 điểm. Các chỉ số còn lại giảm điểm, cần quan tâm cải thiện, đó là: Chỉ số tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động, chi phí thời gian và cạnh tranh bình đẳng. Có thể thấy, trong thời gian qua, bằng nhiều giải pháp, quyết tâm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến hoạt động của DN, từ “Một cửa liên thông” (Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông  trong việc giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh);  cho đến “Ngày Tiếp doanh nghiệp” (Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 05 hằng tháng), và mới đây nhất là “Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp” (Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam), hay một loạt các văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI; Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 1/7/2014 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2015, v.v… Song song với đó, các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những nỗ lực, những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian qua đã bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thứ hạng PCI tỉnh Quảng Nam, qua đó thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Nam. 

PV: Hiện nay, định kỳ vào ngày 5 hằng tháng, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chủ trương này, và điều đó đã góp phần như thế nào vào kết quả PCI 2014 của tỉnh, thưa ông?

Ông Võ Văn Hùng: Để tăng cường công tác đối thoại, kết nối thông tin chặt chẽ với DN, đồng thời giải quyết kịp thời và dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho DN, ngày 05/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2707/QĐ-UBND về việc Quy định tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng. Theo đó, ngày 05 hằng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành sẽ tiếp doanh nghiệp tại Trụ sở làm việc của Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. Được triển khai từ tháng 10/2014 đến nay, qua 07 lần tiếp định kỳ, đã có 35 lượt doanh nghiệp được tiếp. Thông qua các buổi tiếp này, các DN, nhất là các DN nhỏ có cơ hội trực tiếp gặp và phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Phần lớn các kiến nghị của DN đều đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo  giải quyết nhanh chóng và dứt điểm ngay tại buổi tiếp; Những nội dung phản ánh của doanh nghiệp cần trao đổi với các cơ quan liên quan của TW cũng như của tỉnh thì được ghi nhận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan làm đầu mối giải quyết cho doanh nghiệp; Những kiến nghị do doanh nghiệp phản ánh nhưng không đúng với các quy định pháp luật liên quan cũng được hướng dẫn, giải thích cặn kẽ cho doanh nghiệp. Vì vậy, hầu hết các DN tham gia các buổi tiếp DN đều đồng tình, đánh giá cao chủ trương này của tỉnh, và cho rằng đây là cách làm hay vì đã đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực cho DN. Một số doanh nghiệp còn cho rằng nhờ hoạt động tiếp doanh nghiệp mà những khó khăn mang tính sống còn của doanh nghiệp đã được tỉnh tháo gỡ kịp thời, giúp cho DN được yên tâm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những kết quả đó, có thể nói việc tiếp DN định kỳ hàng tháng đã mang lại lợi ích thiết thực cho DN, cho thấy sự nỗ lực lớn của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành liên quan nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Nhờ đó đã góp phần cho việc tăng hạng Chỉ số PCI của tỉnh trong năm vừa qua. Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương này để tất cả các DN trên địa bàn tỉnh biết và tham gia. 

PV: Xin ông cho biết thời gian tới, tỉnh ta cần những giải pháp gì để cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp để vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn quốc, thưa ông?

Ông Võ Văn Hùng: Để có giải pháp cụ thể cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp điểm này thì trước mắt cần phân tích một cách toàn diện để tìm nguyên nhân tụt giảm, từ đó đề ra các giải pháp cải thiện cụ thể. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ có những giải pháp để tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao hơn nữa các chỉ số thành phần PCI  đã có điểm số và vị trí cao trong các năm trước, tiếp tục thực hiện những việc đã làm tốt trong thời gian qua, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, như: “Một cửa liên thông” “Tiếp Doanh nghiệp định kỳ”, công khai minh bạch các quy trình, thủ tục đầu tư,… Đặc biệt, với việc đưa vào vận hành Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ htdn.ipaquangnam.gov.vn vừa qua sẽ là công cụ hết sức quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đến gần nhau hơn. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường và phát triển doanh nghiệp; triệt để thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để khuyến khích và huy động các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường công tác đối thoại cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ công chức đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ để nâng cao thứ hạng của PCI Quảng Nam trong năm 2015 và những năm tiếp theo./.

(Theo http://www.quangnam.gov.vn/)

 

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
68 lượt xem - 28.02.2019 : 10:29p
3.087 lượt xem - 23.02.2016 : 9:55p
4.422 lượt xem - 06.05.2015 : 14:44p
2.089 lượt xem - 21.10.2014 : 12:08p
Tin đọc nhiều
53.847 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.746 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.942 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.288 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
20.112 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.236 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p