9:52 07/05/2015
Cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích hỗ trợ lao động nông thôn, người khuyết tật học nghề, tạo việc làm; gắn ngành nghề đào tạo với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới của các địa phương; tăng cường huy động sự tham gia của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo nghề cho 6.500 lao động nông thôn trong đó thí điểm mô hình dạy nghề 200 người; đào tạo nhóm nghề phi nông nghiệp 4.200 người; đào tạo nhóm nghề nông nghiệp 2.100 người; tỷ lệ lao động nông thôn sau học nghề có việc làm, thêm việc làm, được nâng cao tay nghề đạt từ 75% trở lên và hỗ trợ người khuyết tật học nghề 300 người. 

Nội dung kế hoạch tập trung vào việc tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; Điều tra, lập kế hoạch nhu cầu học nghề của LĐNT; thí điểm mô hình dạy nghề; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, người dạy nghề; hỗ trợ lao động nông thôn học nghề…

 Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này hơn 20 tỷ đồng.

(Theo http://www.quangngai.gov.vn/)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
53.847 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.745 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.942 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.287 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
20.112 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.236 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p