11:40 19/03/2012
Cỡ chữ

Những năm qua, Quảng Nam đã huy động nhiều nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và làng nghề truyền thống. Nhờ vậy, nhiều ngành nghề TTCN, làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển góp phần tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn, xoá đói giảm nghèo và ổn định tình hình chính trị ở các địa phương.

Làng mộc Kim Bồng, Quảng Nam

Đến nay, toàn tỉnh đã khôi phục và phát triển được 89 làng nghề có nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN). Số làng có nghề bị mai một, không phát triển 09 làng, trong đó có 03 làng nghề gồm làng nghề mây - tre An Than, làng nghề dệt vải Nông Sơn (Điện Bàn) và làng nghề se sợi dừa Tam Hải (Núi Thành) đã được tỉnh công nhận.

Các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã thu hút gần 7.500 hộ tham gia hoạt động, góp phần giải quyết gần 16.200 lao động nông nhàn và hằng năm đóng góp khoảng 30-32% giá trị sản công nghiệp toàn ngành. Trong đó phải kể đến làng nghề dệt vải Mã Châu, làng nghề dệt vải Đông Yên - Thi Lai, làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch, làng nghề chế biến nước mắm Bình Dương, làng nghề hương Quán Hương, làng nghề đan lát Tam Vinh, ... thu hút trên 50% tổng số lao động của địa phương vào hoạt động sản xuất TTCN. Sản phẩm của các làng nghề đã từng bước đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Một số cơ sở sản xuất ở nhiều làng nghề đã chủ động đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các mặt hàng truyền thống như: làng dệt chiếu, dệt vải, dệt lụa, đóng sửa tàu thuyền, mây tre đan,...

Để khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống, nhiều địa phương như Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Ðiện Bàn, Đại Lộc, ... đã có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển các làng nghề, đẩy mạnh triển khai công tác phát triển nghề, đưa nghề mới về các thôn, xã chưa có nghề, tiến hành đồng bộ một số biện pháp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản gắn với phát triển các loại hình dịch vụ và ngành nghề công nghiệp – TTCN. Nhờ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nhiều vùng nông thôn, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhiều sản phẩm công nghiệp, thủ công truyền thống có thương hiệu tham gia xuất khẩu và đóng góp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân.

Có thể nói sự phát triển sản xuất của các làng nghề truyền thống đang góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, cải thiện và nâng cao mức sống của người dân làng nghề. Nhận thức được tầm quan trọng của làng nghề, tỉnh Quảng Nam định hướng từ nay đến năm 2015 sẽ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện cho các làng nghề truyền thống phát triển, khôi phục các làng nghề như dệt thổ cẩm, đúc đồng, ươm tơ dệt lụa, đồng thời phát triển các làng nghề dệt vải, mây tre đan, mộc Kim Bồng, hương Quán Hương...; Xây dựng các mô hình mỗi xã một nghề để phát triển ngành nghề nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục triển khai các dự án phát triển làng nghề gắn với du lịch; Tập trung vốn đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp làng nghề Đông Khương (Điện Bàn), dệt vải (Duy Xuyên)...; Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất CN - TTCN vào khu vực nông thôn và liên kết với các hộ sản xuất trong các làng nghề để mở rộng sản xuất; Nghiên cứu đầu tư công nghệ thiết bị và chuyển giao công nghệ mới để sản xuất một số sản phẩm có chất lượng và thương hiệu của Quảng Nam như Yến sào, sâm Ngọc Linh, quế, trầm Hương...; Đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo quản lý, đào tạo nghề, cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm TTCN phục vụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu tại chỗ.

 

(Theo Quangnam.gov.vn)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
2.884 lượt xem - 12.06.2015 : 15:25p
2.343 lượt xem - 16.09.2013 : 10:27p
5.452 lượt xem - 20.03.2012 : 12:45p
3.092 lượt xem - 19.03.2012 : 10:14p
3.559 lượt xem - 15.03.2012 : 11:19p
Tin đọc nhiều
52.371 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.214 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.566 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.032 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.589 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.013 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p