9:13 06/11/2015
Cỡ chữ

Trong những năm qua, ngành lâm nghiệp của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp về công tác tổ chức, quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm bảo vệ và phát triển rừng theo các định hướng, quy hoạch của tỉnh. Nhờ vậy, tỷ lệ độ che phủ rừng không ngừng tăng lên từ 29,7% năm 2004 lên 49,8% vào cuối năm 2015; công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu phát triển mạnh, đặc biệt mặt hàng lâm sản (tăng trưởng bình quân 14,3%/năm), góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 ​Đạt được những kết quả trên, có phần đóng góp không nhỏ của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, từ khâu xây dựng quy hoạch, xây dựng phát triển rừng đến quản lý bảo vệ rừng. Trong công tác xây dựng rừng, công nghệ sinh học ngày càng được phổ biến, ứng dụng để tạo cây giống, kết hợp với việc kiểm soát chất lượng nên năng suất rừng trồng ngày càng cao. Các phần mềm chuyên dụng, công nghệ GIS và viễn thám cũng đã được ứng dụng trong công tác xây dựng quy hoạch, cập nhật, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng,...

Trong lĩnh vực lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng xét về chất lượng giá trị gia tăng và tính bền vững thì rừng của tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần được cải thiện. Trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, đã xác định mục tiêu quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng có hiệu quả diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng; giá trị sản xuất bình quân tăng  8,7%/năm; tỷ trọng lâm nghiệp đến năm 2020 chiếm 6,8% trong tổng cơ cấu ngành; nâng tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh lên 52%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, ngành nông nghiệp xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi đối tượng hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp về mục tiêu, nội dung của Đề án; phát triển nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất với mục tiêu gắn kết chặt chẽ với thị trường; rà soát, bổ sung xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch như chính sách hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp; chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi từ sản xuất kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn; quy hoạch vùng nguyên liệu trồng rừng gỗ lớn; quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu công nghiệp chế biến gỗ đến năm 2020,...

Cùng với chính sách, quy hoạch thì phải triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng như: Nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen giống cây quế bản địa Trà Bồng; xây dựng cơ sở giống cây lâm nghiệp chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô; xây dựng vùng nguyên liệu được cấp chứng chỉ rừng FSC; dự án phục hồi và quản lý rừng bền vững (KfW9); phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2); nhân rộng mô hình quản lý rừng cộng đồng tại huyện Nghĩa Hành và Ba Tơ ra các huyện khác trong tỉnh,...

P.V​

(Theo http://www.quangngai.gov.vn)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
52.370 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.214 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.565 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.032 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.589 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.013 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p