14:39 03/03/2015
Cỡ chữ

Bình Thuận một tỉnh có thế mạnh về biển. So với thời kỳ trước, kinh tế biển của Bình Thuận trong giai đoạn đổi mới vừa qua đã có bước chuyển biến đáng kể. Cơ cấu ngành nghề đang có sự thay đổi lớn. Ngoài các ngành nghề truyền thống, đã xuất hiện nhiều ngành kinh tế biển gắn với công nghệ - kỹ thuật hiện đại như khai thác dầu khí, đánh bắt xa bờ, vận tải biển, du lịch biển - đảo.

Mặc dù kinh tế biển của Bình Thuận đạt được những kết quả bước đầu không nhỏ, nhưng nhìn chung quy mô kinh tế biển còn nhỏ bé và đang ở trình độ thấp chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế biển của tỉnh. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GDP còn thấp. Công nghiệp chế biến thủy sản còn yếu. Kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu. Chất lượng nguồn lao động biển còn thấp. Một bộ phận dân cư vùng biển còn khó khăn, nhất là vùng bãi ngang…

Thực tế đó đặt ra cho Bình Thuận là phải bằng nhiều nguồn lực và biện pháp tích cực, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển toàn diện, bền vững kinh tế biển gắn với tái cơ cấu kinh tế của tỉnh để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế động lực quan trọng thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Để đạt được mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế biển cao gấp 1,3 lần tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; trong đó ngành thủy sản tăng bình quân 10%/năm, công nghiệp chế biến thủy sản tăng 75%/năm, du lịch 19,3%/năm và đến năm 2020 sản lượng nước mắm đạt 42 triệu lít, xuất khẩu thủy sản đạt 170 triệu USD theo kế hoạch đã đề ra, trước hết cần phải  khắc phục cho được tình trạng chồng lấn các quy hoạch, trên cơ sở rà soát và triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển các ngành kinh tế biển. Trước mắt cần triển khai thực hiện tốt quy hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quy hoạch phát triển công nghiệp điện. Đồng thời tổ chức công bố công khai các quy hoạch để người dân tham gia giám sát và kêu gọi, thu hút đầu tư.

 Thời gian qua, bằng các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của trung ương, tỉnh đã đầu tư nguồn lực khá lớn cho kinh tế biển, tuy nhiên so với nhu cầu thực tế thì sự đầu tư đó chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Vì vậy thời gian đến bằng các chính sách, biện pháp để huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển đảo, trước hết tập trung đầu tư các công trình như kè chống xâm thực, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đường giao thông ven biển, cảng cá, cảng tổng hợp Vĩnh Tân, cảng giao thông tuyến Phan Thiết - Phú Quý, sân bay Phan Thiết, các công trình hạ tầng thiết yếu trên đảo Phú Quý…

Đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đầu tư phát triển tàu thuyền công suất lớn khai thác xa bờ, trang bị  kỹ thuật hiện đại. Trước mắt triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Về du lịch, tiếp tục khai thác phát huy các tiềm năng lợi thế về biển, đảo để phát triển mạnh loại du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, kết hợp với phát triển các môn thể thao biển; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch vùng biển.

 Về công nghiệp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc triển khai các dự án nhiệt điện, phong điện, khí điện để Bình Thuận sớm trở thành một trung tâm năng lượng quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ven biển, hình thành trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghệ chế biến thủy sản xuất khẩu, giữ vững thương hiệu nước mắm Phan Thiết.

Tháo gỡ “nút thắt” về giao thông vận tải, trên cơ sở tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng vận tải khu vực ven biển, hải đảo. trước mắt tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông ven biển quan trọng, kết nối với Quốc lộ 1A, đường cao tốc qua địa bàn tỉnh. Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Tân, sân bay Phan Thiết, nâng cấp sân bay Phú Quý…

Biển Việt Nam nói chung và vùng biển Bình Thuận nói riêng chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế, nhưng để biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà, việc đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh như: Khai thác, chế biến hải sản, dầu khí, hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển, du lịch... ở các vùng ven biển và trên đảo Phú Quý là hết sức cần thiết. Điều đó  đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết tâm cao của cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, nhất là nhân dân vùng biển - đảo.

(Theo www.baobinhthuan.com.vn)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
2.329 lượt xem - 12.03.2015 : 15:31p
2.233 lượt xem - 05.01.2015 : 13:58p
2.669 lượt xem - 15.07.2013 : 15:51p
3.575 lượt xem - 25.06.2013 : 8:27p
2.869 lượt xem - 06.05.2013 : 14:50p
Tin đọc nhiều
52.370 lượt xem - 14.12.2011 : 0:24p
25.214 lượt xem - 08.03.2012 : 10:58p
23.566 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
23.032 lượt xem - 20.09.2012 : 8:27p
19.589 lượt xem - 14.12.2011 : 0:37p
17.013 lượt xem - 08.03.2012 : 11:09p